Categoria

Política

Categoria

Hi ha tants problemes, tants i tants problemes, en aquesta notícia, problemes de forma i problemes de fons i problemes de tot, que no sé ni…